§ 1 Strony umowy, zakres działalności

 1. Sklep internetowy Genesis, oferta sprzedaży towarów na stronie  store.genesisgear.eu zwany dalej Sklepem. Właścicielem Sklepu jest firma Delta, Hubert Adamczyk z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Potokiem 25/28, NIP 678-170-38-79, REGON 356687573. Druga strona umowy, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu jest zwana dalej Klientem.

 1. Sprzedaż i dostawy, które Sklep oferuje Klientowi są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez Klienta.

 1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  telefon: +48 (12) 357 66 05
  e-mail: store@qenesisgear.eu
  adres korespondencyjny: Genesis Store ul.Bonarka 11, 30-415 Kraków

 1. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe (chyba że zaznaczono inaczej) i objęte gwarancją producenta lub jego przedstawiciela.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Treść i wszystkie informacje handlowe na stronie internetowej store.genesisgear.eu należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą umowę. Dotyczy to wszystkich oferowanych produktów.

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

 1. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać podczas składania zamówienia dane do wystawienia faktury i zaznaczyć odpowiednie pole. W przeciwnym przypadku zostanie wystawiony paragon fiskalny.

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz danych osobowych przez Sklep, w celu obsługi zamówienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 1. Osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie musi być pełnoletnia (skończone 18 lat), jak również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Jeśli na stronie internetowej store.genesisgear.eu lub w potwierdzeniu zamówienia znajdują się istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby Sklep nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie zawarłby takiej umowy) dotyczące ceny produktu lub treści umowy a Klient o tych błędach wiedział, lub mógł je z łatwością zauważyć, bądź też błąd został przez klienta wywołany, Sklep może uchylić się od skutków prawnych. W takiej sytuacji Strony zwracają sobie wszystko co świadczyły.

§ 3 Ceny i opisy produktów

 1. Ceny produktów oraz ich opisy znajdujące się na stronie internetowej store.genesisgear.eu stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie store.genesisgear.eu są cenami brutto i zawierają podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 1. Koszty dostawy naliczane są oddzielnie, podawane w momencie składania zamówienia. Orientacyjny koszt dostawy Klient może sprawdzić w zakładce wysyłka/dostawa.

 1. Sklep odpowiada tylko za ceny produktów i ich opisy znajdujące się na stronie Sklepu store.genesisgear.eu. Ceny i opisy zamieszczone na innych stronach (jak np. porównywarki cenowe itp.) wymagają weryfikacji z treścią strony Sklepu.

§ 4 Płatność

 1. Za zakupiony towar Klient może zapłacić:

 • za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki)

 • przelewem na konto firmy w mBanku – nr konta do wpłat: 54 1140 2004 0000 3602 3457 9532. Przy wyborze tej opcji płatności, należy w tytule przelewu koniecznie podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby, która ma otrzymać przesyłkę (towar wysyłany jest po potwierdzeniu wpływu należności na konto)

 • poprzez serwis Paypal

 • poprzez serwis PayU

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentem zgodnie z kodeksem cywilnym jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz wzór formularza), jednak nie jest to obowiązkowe, oraz przesłać oświadczenie wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Genesis Store, ul. Płk Dąbka 17, 30-732 Kraków. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. W sytuacji odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie nieprzekraczającym granic zwykłego zarządu przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wartości produktu i kosztu dostawy do klienta. Zwrot towaru do sklepu w ramach prawa odstąpienia od umowy następuje na koszt Klienta.

 1. W celu zapewnienia szybkiego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy prosimy do wysyłanego towaru dołączyć wydrukowane oświadczenie (pobierz wzór formularza) co znacznie ułatwi odnalezienie Państwa przesyłki i usprawni proces reklamacji. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Konsument może zapoznać się z towarem i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, aby zminimalizować szanse uszkodzenia go w transporcie.

 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli odesłania towaru, dostarczenia do nas).
 3. Zwrot płatności SEPA ze względu na proces przetwarzania przez system płatności Stripe jest możliwy dopiero po 8 tygodniach od daty płatności i jest to niezależny od nas. Wszystkie zamówienia opłacane za pomocą przelewu SEPA mają wydłużony czas realizacji, średnio o 3-4 dni.

§ 6 Warunki dostawy

 1. Dostawa towaru następuje poprzez wysyłkę pocztą lub inną firmą kurierską z magazynu na podany przez Klienta adres, towar dostarczany jest Pocztą Polską (przesyłki do 200zł), firmą kurierską UPS lub inna firmą kurierską.

 1. Aby usprawnić proces wysyłki, w razie wyboru formy płatności – przelew na konto Sklepu, należy podać w tytule wpłaty imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

 1. W sytuacji kiedy Klient jako formę zapłaty wybrał przedpłatę i nie dokonał wpłaty w terminie 7 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać – Klient będzie musiał w takiej sytuacji złożyć powtórne zamówienie.

 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia jej do klienta. Naszym założeniem jest aby produkty były gotowe do wysłania w jak najkrótszym czasie. Przygotowanie produktu do wysłania jak i jego wysłanie odbywa się tylko w dni robocze. W przypadku dostępności towaru w magazynie standardowy termin realizacji zamówienia to 1 do 3 dni robocze. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Sklep ma 30 dni na poinformowanie Klienta o takiej sytuacji, jednakże Sklep dołoży wszelkich starań aby czas ten skrócic do minimum.

 1. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) lub występuje brak możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep informuje o tym fakcie Klienta, (Sklep ma 30 dni na poinformowanie Klienta o takiej sytuacji, jednakże Sklep dołoży wszelkich starań aby czas ten skrócić do minimum) pozostawiając jemu decyzję , czy będzie oczekiwał na dostawę towaru, czy też życzy sobie aby anulować zamówienie. W przypadku decyzji o anulowaniu zamówienia i jeśli Klient dokonał zapłaty za towar Sklep zwróci Klientowi należność za towar w trybie natychmiastowym, używając takiej samej formy płatności jakiej Klient użył do zapłaty za towar.

§ 7 Szkody powstałe w czasie transportu

 1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia odpowiedzialności za uszkodzenia (czy jest ona po stronie Klienta, czy przewoźnika-kuriera) Klient jest zobowiązany do sporządzenia w obecności przewoźnika-kuriera protokołu szkody, który jest dowodem uprawdopodobniającym, że szkoda powstała w czasie transportu. Prawidłowe sporządzenie w/w protokołu przyspieszy ustalenie w którym momencie powstała szkoda.

 1. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki, w takiej sytuacji zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sklep.

 1. W przypadku odbioru paczki z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika, jak również Sklep drogą mailową store@genesisgear.eu.

§ 8 Gwarancja

 1. Gwarancja realizowana jest za pośrednictwem sklepu lub na życzenie klienta bezpośrednio u producenta. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli. Na stronie umieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych.

 1. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji

  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi

 2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy w zakresie określonym w art.556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.

 3. Wada fizyczna rzeczy polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli rzecz nie posiada właściwości, które powinna mieć ze względu na cel umowy wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sklep zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawieraniu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia bądź rzecz została wydana Klientowi w stanie niezupełnym.

 4. Reklamacje wad powstałych w okresie gwarancji rozpatrywane są w terminie do 21 dni od chwili otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Jednakże Sklep ustosunkuje się do pisma Klienta w sprawie skorzystania z gwarancji w ciągu 14 dni, od otrzymania takiego pisma. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego specjalistycznego serwisu lub konieczności czasochłonnych testów okres ten może zostać wydłużony o kolejne 21 dni. Klient jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzające zakup w naszym sklepie (paragon fiskalny, faktura VAT) oraz wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz wzór formularza).

 1. Wada prawna rzeczy zachodzi wówczas, gdy rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie z korzystania lub rozporządzania wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Jeżeli rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad.

 1. Jeżeli rzecz ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 1. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się z upływem lat dwóch.

 1. W celu rozparzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji.

 1. Reklamacje wad powstałych w okresie gwarancji rozpatrywane są w terminie do 21 dni od chwili otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Jednakże Sklep ustosunkuje się do pisma Klienta w sprawie skorzystania z gwarancji w ciągu 14 dni, od otrzymania takiego pisma. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego specjalistycznego serwisu lub konieczności czasochłonnych testów okres ten może zostać wydłużony o kolejne 21 dni. Klient jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzające zakup w naszym sklepie (paragon fiskalny, faktura VAT) oraz wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz formularz reklamacyjny).

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 1. Gwarancją sprzedawcy objęte nie są:

 • konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi

 • uszkodzenia powstałe w wyniku wypadków, wyładowań atmosferycznych

 • uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją

 • uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis

 • uszkodzenia mechaniczne

 • materiały eksploatacyjne, takie jak: żarówki, baterie itp.

§ 9 Pozostałe klauzule

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o kontakt.

 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia zachowują swoją skuteczność.

 1. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 1. W razie jakichkolwiek niejasności lub zapytań prosimy o kontakt drogą mailową store@genesisgear.eu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych podczas rejestracji/dokonywaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym, jest Delta, Hubert Adamczyk z siedzibą w Krakowie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zamówienia (w tym udostępnianie ich partnerom i podmiotom związanym umowami dystrybucyjnymi z Delta, Hubert Adamczyk) oraz marketingu bezpośredniego realizowanego przez Delta, Hubert Adamczyk, a także w celu badania poziomu jakości obsługi i satysfakcji klientów. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Państwa informacji do Delta, Hubert Adamczyk do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Pańswto, że przetwarzanie danych osobowych przez Delta, Hubert Adamczyk narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa informacji opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: store@genesisgear.eu